PHƯƠNG THỨC 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPTQG 2022

– Các ngành khối Kinh tế – Quản lý, Công nghệ – Kỹ thuật, Ngôn ngữ:

+ Trường lấy điểm đầu vào theo ngưỡng điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (chi tiết xem thêm tại website: moet.gov.vn)

– Các ngành khối Sức khoẻ:

+ Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và có kết quả học tập đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đối với Khối Sức khỏe do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (chi tiết xem thêm tại website: moet.gov.vn)