PHƯƠNG THỨC 2: Xét tuyển bằng học bạ lớp 12

– Các ngành khối Kinh tế – Quản lý, Công nghệ – Kỹ thuật, Ngôn ngữ: 19 điểm
– Cách tính: Điểm xét tuyển (ĐXT) = M1 + M2 + M3 ≥ 19
Trong đó: M1, M2, M3 là điểm tổng kết của mỗi môn học lớp 12 ứng với 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của trường.
Hạnh kiểm năm lớp 12 xếp loại Khá trở lên

– Các ngành khối Sức khoẻ:

+ Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và có kết quả học tập đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đối với Khối Sức khỏe do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (chi tiết xem thêm tại website: moet.gov.vn).