Phương thức tuyển sinh & Điều kiện xét tuyển

PHƯƠNG THỨC 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPTQG 2022

- Các ngành khối Kinh tế - Quản lý, Công nghệ - Kỹ thuật, Ngôn ngữ: + Trường lấy điểm đầu vào theo ngưỡng điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (chi tiết xem thêm tại website: moet.gov.vn) - Các ngành khối Sức khoẻ: + Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và có kết quả học tập đáp ứng ngưỡng …

PHƯƠNG THỨC 2: Xét tuyển bằng học bạ lớp 12

- Các ngành khối Kinh tế - Quản lý, Công nghệ - Kỹ thuật, Ngôn ngữ: 19 điểm - Cách tính: Điểm xét tuyển (ĐXT) = M1 + M2 + M3 ≥ 19 Trong đó: M1, M2, M3 là điểm tổng kết của mỗi môn học lớp 12 ứng với 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của trường. - Hạnh kiểm năm lớp 12 xếp loại Khá trở lên - Các …